Menu
Αρχική σελίδα / Οι ανάγκες μας
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών ως φιλανθρωπικό ίδρυμα ιεραρχεί τις ανάγκες του σύμφωνα με τα παρακάτω έτσι ώστε ο κάθε φορέας που επιθυμεί να συμβάλει ως χορηγός στην ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου να μπορεί να επιλέξει τον τρόπο της δικής του συνεισφοράς.

Χρηματική ενίσχυση. Είναι πρώτης προτεραιότητας αίτημα επειδή οι ετήσιες εισπράξεις από τα τροφεία των ταμείων των παιδιών και οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για τα λειτουργικά μας έξοδα τα οποία είναι συμπιεσμένα ήδη στο ελάχιστο δυνατό σημείο.
Αν ο φορέας δεν κρίνει εφικτή τη χορηγία χρηματικής ενίσχυσης για κάλυψη μέρους του λειτουργικού ελλείμματος μας τότε μπορεί να προσφέρει υλικά ή κάποιο τμήμα υπηρεσιών/εργασιών ή παγίων που αναφέρονται παρακάτω.

Α. Κτίριο "ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑ"

Το κτίριο «ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑ» έχει ανεγερθεί το 1966 με την οικοδομική άδεια Α1002/66 και κατ’επέκταση ισογείου και προσθήκη ορόφου με την υπ’αριθμ. 3097/1981 οικοδομική άδεια. Αποτελείται από τρία επίπεδα  (επίπεδο 1 υπόγειο: 122 τ.μ., επίπεδο 2 ισόγειο: 320 τ.μ. και επίπεδο 3 όροφος: 320 τ.μ.). Το ισόγειο και ο όροφος είναι χαρακτηρισμένα ως εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και γραφεία.Το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και χρειάζεται σχετική ανακατασκευή. Σχετικά με τις χρήσεις θα πρέπει ο όροφος του κτιρίου να μετατραπεί σε χώρο διανυκτέρευσης ατόμων με νοητική υστέρηση, το ισόγειο σε εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και χώρους Διημέρευσης ΑμΕΑ και στο υπόγειο χώρος αναψυχής με κυλικείο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ. η οποία περιλαμβάνει τη θερμομόνωση του κτιρίου που μπορεί να γίνει με εξωτερική θερμοπρόσοψη και τον κλιματισμό – θέρμανσης που μπορεί να γίνει με αντλία θερμότητας (COP>3).

Στη φάση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας θα γίνει μελέτη πυροπροστασίας, η οποία θα είναι εναρμονισμένη στους νέους χώρους του κτιρίου.

Οι μελέτες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:

o  Αρχιτεκτονικά

o  Στατικά

o  Μηχανολογικά

o  Τακτοποίηση υπογείου με Ν.4014/11

o  Πυροπροστασία

Επωφελούμενη ομάδα: Εξυπηρέτηση των ατόμων με νοητική υστέρηση που περιθάλπονται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας οι οποίες δεν επαρκούν. Θα εξυπηρετηθούν επιπλέον 30 ΑμΕΑ.Για την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων θα εκδοθεί νέα άδεια της Πολεοδομίας επειδή η ομάδα που θα φιλοξενηθεί είναι ευαίσθητη και υπάγεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 71/1988 (για την πυροπροστασία των κτιρίων) καθώς και στις ειδικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. 3046/304/3-2-1989 ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 59 τ. Δ’).

Η μελέτη για την υλοποίηση των ανωτέρω με παραδοτέα τις σχετικές άδειες εκτιμάται σε 25.000 Ευρώ και στη συνέχεια με τη μελέτη θα εξασφαλιστούν:

1.    Οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής και λοιπών προδιαγραφών για λήψη συμπληρωματικής άδειας (στο ισόγειο του κτιρίου) λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση (Π.Δ. 395/93 και Υ.Α. Π4α οικ 4633/93, ΦΕΚ 789/93 τ. Β’)

2.     Οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής και λοιπών προδιαγραφών για την παράλληλη λειτουργία εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης εξειδικευμένου ΚΕΚ (ΚΥΑ Αρ.9.16034/οικ.3.2816, ΦΕΚ 2049/24-09-09).

Σημειωτέον ότι η λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμΕΑ είναι συμβατή με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

3.     Οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής και λοιπών προδιαγραφών για την λειτουργία ξενώνα ΑμΕΑ στον όροφο του κτιρίου σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα α) Τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό όπως ισχύει σήμερα, β) Τον Κανονισμό Πυροπροστασίας των Κτιρίων (Π.Δ. 71/1978 όπως ισχύει σήμερα), γ) Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό όπως ισχύει σήμερα, δ) την ΚΥΑ 5287/2001 (ΦΕΚ 18/2001 τ.Β’ «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια).   

Το πλήρες κόστος ανακατασκευής του κτιρίου θα εκτιμηθεί μετά το πέρας της παραπάνω μελέτης. Προεκτιμάται όμως ότι το κόστος αυτό θα ανέλθει σε 400.000 ευρώ (αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, στατικά, ενεργειακή αναβάθμιση, αλλαγή χρήσης).

Β. Κτίριο "ΜΕΛΑ"
Απαιτούνται όσα χρήματα και στο κτίριο "ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑ" για τις σχετικές μελέτες και το κόστος ανακατασκευής. Η ομάδα στόχος στο κτίριο αυτό είναι νήπια που χρήζουν ειδική περίθαλψη (ΑμΕΑ).

Γ. Κτίριο Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συμπλήρωση ασφάλειας υαλοπινάκων με τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων. Η σχετική εκτίμηση αυτής της δαπάνης ανέρχεται σε 50000 Ευρώ..

Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου αναβατόριου για ΑμεΑ σε ένα τμήμα του κτιρίου που δεν έχει την απαιτούμενη προσβασιμότητα. Η προσφορά που έχουμε για να γίνει αυτή η επέμβαση είναι 8500 Ευρώ.

Κατασκευή επιπλέον ραμπών πρόσβασης από το πεζοδρόμιο της οδού Β. Μελά στο κτίριο εκτιμώμενης δαπάνης 6000 Ευρώ.

Αποκατάσταση μόνωσης ταράτσας σε δυο τμήματα του κτιρίου εκτιμώμενης δαπάνης 4000 Ευρώ.

Επίσης, για το συγκρότημα αυτό ενδιαφερόμαστε να εγκαταστήσουμε φωτοβολταικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιφάνεια 3000 τετραγωνικών μέτρων.

Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας με προδιαγραφές άρθρου 12 του Π.Δ. 71/1998.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης (κάλυψη εργαζομένων και παιδιών) στα πλαίσια λειτουργίας του Συνδέσμου. Δεν υπάρχει σήμερα καμιά τέτοια κάλυψη.

Πάσης μορφής ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τα παιδιά
Όπως:
Διάθεση πούλμαν, επιπλέον των 50 θέσεων, για την πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών εντός ή εκτός Αττικής.
Προσφορά γεύματος στο χώρο διαφόρων εστιατορίων, αναψυκτηρίων ή αλυσίδας